[:nl]ECAP (European Clothing Action Plan) is een met Europees geld gesubsidieerd project, getrokken door het Britse WRAP (Wast and Resource Action Programme). ECAP stimuleert bedrijven om meer circulair te produceren en circulaire producten aan te bieden. Daarbij wordt een integrale aanpak gevolgd waarbij alle ketenpartijen worden betrokken en ook op elke stap in de keten activiteiten in gang worden gezet voor meer circulariteit en duurzaamheid.

Een van deze activiteiten ‘F2F’ richt zich op het stimuleren van een structurele vraag naar gerecyclede materialen. Hiermee worden risico’s voor leverancier verkleind en kunnen zij op hun beurt investeren in de ontwikkeling van materialen en zo producenten stimuleren om circulaire producten op de markt te zetten. Binnen F2F worden 9 pilots uitgevoerd waarvan We Fashion er één zal uitvoeren.

WE Fashion werkt al jaren aan het verminderen van product afval door inzameling en recycling van afgedankte kleding te stimuleren en te faciliteren in de eigen organisatie, maar ook voor de consument. Hoogwaardig hergebruik van de grondstoffen wordt gezien als een goede mogelijkheid om ingezamelde kleding die niet in aanmerking komt voor direct hergebruik op een hoogwaardige wijze te valoriseren. In een eerdere pilot van We Fashion waarbij zij ook al samenwerkte met Texperium en waarbij producten met gerecyclede content van post-consumer textiel voorop stonden, is aangetoond dat een dergelijke werkwijze tot succes kan leiden. De pilot resulteerde in de productie van ongeveer 3000 herentruien en 3000 herenvesten met een percentage post-consumer textiel, die vanaf midden augustus 2013 bij WE-Fashion in de winkels en ook via internet zijn verkocht.

In de ECAP pilot wil WE Fashion een volgende stap maken, waarbij de kennis van het eerdere project wordt meegenomen om tot verder inzicht van mogelijkheden te komen. Het uiteindelijk doel is te onderzoeken of WE Fashion met bestaande leveranciers uit haar keten een proces met post-consumer gerecyclede garen kan opzetten.[:]