[:nl][vc_row type=”in_container” bg_color=”#f8f8f8″ scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”50″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”2/3″][vc_column_text]

POST CONSUMER TEXTIELVERWERKING

  • Inzameling postconsumer textiel (ook huishoudelijk textiel)
  • Sortering
  • Verkoop van herdraagbare kleding
  • Verwerking van niet herdraagbare kleding en post consumer textiel

Kledinginzameling is in handen van een aantal commerciële en charitatieve organisaties.  Deze inzamelaars verkopen de ingezamelde kleding aan kledingsorteerbedrijven in binnen- en buitenland.
In Nederland wordt ca 80.000 ton post consumer textiel  op deze wijze ingezameld (terwijl nog zeker 140.000 ton niet wordt ingezameld!).
Kledingsorteerbedrijven kijken kritisch naar de kwaliteit van de ingezamelde materialen. Zij sorteren dit in meer dan 200 verschillende fracties. Deze fracties kunnen uiteenlopen van draagbare tot anderzins verwerkbare producten.
De herdraagbare kleding wordt verkocht aan kringloopwinkels (klein percentage) en aan landen in Oost-Europa, Azie (India, Pakistan, Bangla Desh) en Afrika.

De niet herdraagbare kleding wordt verwerkt tot een breed scala van producten, enerzijds laagwaardig,  zoals poetsdoeken, dweilen, dekens en isolatiemateriaal, anderzijds hoogwaardig door garenontwikkeling met een gerecyclede post consumer content, waarbij nieuwe  producten gemaakt kunnen worden.

Industriële textielverwerking
De inzameling van industriële textiele afvallen wordt meestal gedaan door afvalverwerkers. Een groot deel van dit afval wordt nu nog verbrand. Een kleiner deel van het afval wordt vervezeld, waarna de vezels weer worden gebruikt in non-wovens voor isolatie of drukverdeling, dit gebeurt door Frankenhuis in Haaksbergen.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_padding=”padding-2-percent” column_padding_position=”left-right” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/3″][image_with_animation image_url=”171″ alignment=”” animation=”Fade In”][divider line_type=”No Line” custom_height=”20″][image_with_animation image_url=”304″ alignment=”” animation=”Fade In”][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row type=”in_container” bg_color=”#f8f8f8″ scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”50″ bottom_padding=”50″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”2/3″][vc_column_text]The usual textile recycling chain includes:

  • Collection
  • Sorting
  • Sales rewearable clothes
  • Processing non rewearable clothes and textiles

Clothing collection is organized by a number of commercial and charity organizations. Reshare (Salvation Army), KICI, Humana and SAM are the biggest collectors in The Netherlands. These organizations sell the collected clothes to sorting companies in The Netherlands and abroad.

In the Netherlands, approximately 80,000 tonnes of clothing is collected in this way (while at least another 140,000 tons is not collected, as revealed by a recent study (2010)).

Clothing sorting companies examine the quality of the materials collected and separate them in several categories of wearable clothing and other fractions of non-wearable materials. They may end up with 200 different fractions of sorted textiles which have to find their way in the international second hand textile trade.

The re-wearable clothing is sold to thrift shops (small percentage) and to countries in Eastern Europe, Asia (India, Pakistan, Bangladesh) and Africa.
The non re-wearable clothing is processed into a wide range of products such as cleaning cloths, mops, blankets and insulation materials.

A nice overview of this chain can be seen in a film by De Boer Group, a large clothing sorting company in the Netherlands.

Industrial textile processing
The collection of textile industrial waste is usually done by waste handlers. A large percentage of this waste is incinerated and used for the production of heat and electricity (thermal recycling). A smaller fraction of the waste is unraveled, and the regained fibers are used again in nonwovens for insulation purposes.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_padding=”padding-2-percent” column_padding_position=”left-right” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/3″][image_with_animation image_url=”171″ alignment=”” animation=”Fade In”][image_with_animation image_url=”172″ alignment=”” animation=”Fade In”][/vc_column][/vc_row][:]