Skip to content

Bio2HighTex

Projectplan Subsidieaanvraag Grote R&D Samenwerkingsprojecten EFRO OP-Oost 2016-2020

Bio 2 High Tex

Het operationeel programma (OP) EFRO Oost-Nederland is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie. Oost-Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en koolstofarme economie. Het doel is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten.In de afgelopen eeuw is de wereldwijde vraag naar grondstoffen explosief gestegen. De verwachting is dat de vraag naar grondstoffen in de komende decennia verder zal toenemen, door een groeiende wereldbevolking en toenemende consumptie. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. 

De toenemende vraag naar grondstoffen leidt ook tot een stijgende belasting van het milieu, zoals die zichtbaar is in afnemende biodiversiteit, toenemende broeikasgasemissies en problemen in de stikstofkringloop. Het is dan ook niet vreemd dat het streven naar een meer duurzame, circulaireeconomie hoog op de nationaal en internationale agenda staat.De doelstelling van het project is om vanuit een samenwerking tussen partners vanuit de keten, het gebruik van fossiele grondstoffen terug te dringen en gezamenlijk duurzame innovatieve productoplossingen te realiseren. Het unieke aan dit Bio2HighTex project is dat de werelden van Agro en High Tech in dit project samenkomen en elkaar versterken resulterend in innovatieve producten en processen gericht op een duurzame toekomst. De herintroductie van natuurvezel als drager van nieuwe economische activiteiten in Oost-Nederland stoelt op een rijke cultuurhistorie en wordt door middel van dit triple-helix cluster duurzaam, meerjarig verankerd in diverse regionale bedrijvigheid. De marktvraag is leidend voor de ontwikkeling van producten en componenten op basis van natuurvezels (confectie, geotextielen, bouwmaterialen en sportsystemen) en enkel door de keten te betrekken bij deze ontwikkeling kunnen de juiste specificaties en markteisen worden bereikt. Hierdoor ontstaat de zo gewenste focus, kan massa worden gegenereerd hetgeen versneld leidt tot rendement in de vorm van omzet en werkgelegenheid. De subsidie voor BIO2HighTex is begin 2017 toegekend.

 

 

Dit project wordt gedaan in samenwerking met:Stichting Texperium – De Berkel B.V. – Gebr. Van der Geest B.V. – Kayser Bedrijfskleding – A.C. Ter Kuile B.V. – Stichting Wageningen Research, Instituut Wageningen Food & Biobased Research – Ten Cate Thiolon B.V. – ROC van Twente – Stichting OICAM – Gemeente Almelo[

nl_NLDutch