POST CONSUMER TEXTIELVERWERKING

  • Inzameling postconsumer textiel (ook huishoudelijk textiel)
  • Sortering
  • Verkoop van herdraagbare kleding
  • Verwerking van niet herdraagbare kleding en post consumer textiel

Kledinginzameling is in handen van een aantal commerciële en charitatieve organisaties.  Deze inzamelaars verkopen de ingezamelde kleding aan kledingsorteerbedrijven in binnen- en buitenland.
In Nederland wordt ca 80.000 ton post consumer textiel  op deze wijze ingezameld (terwijl nog zeker 140.000 ton niet wordt ingezameld!).
Kledingsorteerbedrijven kijken kritisch naar de kwaliteit van de ingezamelde materialen. Zij sorteren dit in meer dan 200 verschillende fracties. Deze fracties kunnen uiteenlopen van draagbare tot anderzins verwerkbare producten.
De herdraagbare kleding wordt verkocht aan kringloopwinkels (klein percentage) en aan landen in Oost-Europa, Azie (India, Pakistan, Bangla Desh) en Afrika.

De niet herdraagbare kleding wordt verwerkt tot een breed scala van producten, enerzijds laagwaardig,  zoals poetsdoeken, dweilen, dekens en isolatiemateriaal, anderzijds hoogwaardig door garenontwikkeling met een gerecyclede post consumer content, waarbij nieuwe  producten gemaakt kunnen worden.

Industriële textielverwerking
De inzameling van industriële textiele afvallen wordt meestal gedaan door afvalverwerkers. Een groot deel van dit afval wordt nu nog verbrand. Een kleiner deel van het afval wordt vervezeld, waarna de vezels weer worden gebruikt in non-wovens voor isolatie of drukverdeling, dit gebeurt door Frankenhuis in Haaksbergen.