Texperium is hét innovatiecentrum voor hoogwaardige textielrecycling in Nederland met uitstraling naar heel Europa. Hét open innovatiecentrum heeft de ambitie om gezamenlijk met de industrie en overheden ervoor te zorgen dat textielrecycling binnen een afzienbaar aantal jaren ‘business as usual’ is en de transitie naar de circulaire economie plaats vindt. Mede daarom zijn wij ondertekenaar van het Grondstoffenakkoord en werken wij mee aan de transitieagenda consumptiegoederen dat onderdeel is van Nederland circulair in 2050.

Texperium is gespecialiseerd in de advisering en innovatie op het gebied van textiel en mechanische recycling.
en beschikt over state of the art onderzoeksfaciliteiten (proeffabriek) om bedrijven en instellingen te ondersteunen bij het realiseren van innovaties in textielherverwerking en de toepassing van herwonnen materialen in duurzame en winstgevende toepassingen.

De onderzoeksfaciliteiten opgesteld als proeffabriek maken het mogelijk om de kloof te dichten tussen wetenschappelijk onderzoek (kleine schaal, wetenschap gedreven) en de praktijk door experimenteerfaciliteiten op (semi) industriële schaal. Voor de uitvoering van projecten zullen wij ondersteunen, adviseren en samenbrengen van ketens en bedrijven zodat er maximale kans is op commercialisering van de resultaten.

HISTORIE

Texperium is in 2010 opgezet als open innovatiecentrum door Peter Bos, Gerard Reimert en Anton Luiken om ontdoeners van textiel producten te verbinden met potentiële gebruikers van herwonnen vezels. De drie heeren vormden jarenlang samen het bestuur van Texperium en zijn al voor hun bestuur schap al vele jaren betrokken geweest bij innovaties in textielrecycling. Peter Bos en Gerard Reimert vanuit de activiteiten van Frankenhuis en Anton Luiken als onderzoeker bij TNO en vanuit zijn werkzaamheden bij Alcon Advies. Ook hebben zij voor de oprichting tezamen aan de basis gestaan van projecten als Identitex, Jeans 4 Jeans en Texiles 4 Textiles.

De initiatiefnemers van Texperium hebben door hun activiteiten een groot netwerk in de textiel verwerkende industrie en de Europese textiel onderzoeksinfrastructuur opgebouwd, waardoor er de eerste jaren hard gewerkt kon worden aan het verbinden van deze en nieuwe partijen. Daarnaast zijn er samenwerkingen en projecten opgezet die bijdragen aan de ontwikkeling voor herwonnen vezels.

Sinds de oprichting van Texperium is er veel veranderd. Het open innovatiecentrum biedt naast het samenbrengen van verschillende partijen binnen de Textielindustrie ook een proeffabriek. De proeffabriek is zo opgezet dat er kleinschalig onderzoek verricht kan worden. Door gebruik te maken van de kennis die Texperium over de jaren heen heeft vergaard, de proeffabriek en de deelnemers in Texperium kan in een beperkte tijd een toepassing worden gevonden of ontwikkeld voor herwonnen vezels. De opzet is zo gekozen dat met minimale kosten een optimaal resultaat behaald wordt.

Een optimaal resultaat betekent voor Texperium een product ontwikkeling dat met een geringe milieu-impact tegen een aantrekkelijke prijs in de markt gezet kan worden. Alle deelnemers binnen de keten moeten hier voordeel bij hebben. Tevens dient er kwalitatief geen onderscheid te zijn ten aanzien van het gebruik van nieuwe materialen.

Uitvoeren

Uitvoeren van haalbaarheidsstudies, proefprojecten en langere onderzoekstrajecten naar het verder verbeteren van mogelijkheden van hergebruik van de textiele grondstoffen

Testen en implementeren

Testen en implementeren van nieuwe technologieën (Rapid Testing en Fast Prototyping)

Delen

Verworven kennis uit te dragen en te verbreden via symposia, lezingen en publicaties.

Stimuleren en faciliteren

Stimuleren en faciliteren van onderzoek en ontwikkeling voor hergebruik van textiele grondstoffen in een pre-commercieel stadium.

Platform

Een platform voor duurzame toepassingen met herwonnen (textiele) grondstoffen.

Initiëren

Initiëren van technologie- en productontwikkeling