Texperium is hét innovatiecentrum voor hoogwaardige textielrecycling in Nederland met uitstraling naar heel Europa. Hét open innovatiecentrum heeft de ambitie om gezamenlijk met de industrie en overheden ervoor te zorgen dat textielrecycling binnen een afzienbaar aantal jaren ‘business as usual’ is en de transitie naar de circulaire economie plaats vindt. Mede daarom zijn wij ondertekenaar van het Grondstoffenakkoord en werken wij mee aan de transitieagenda consumptiegoederen dat onderdeel is van Nederland circulair in 2050.

Texperium is gespecialiseerd in de advisering en innovatie op het gebied van textiel en mechanische recycling.
en beschikt over state of the art onderzoeksfaciliteiten (proeffabriek) om bedrijven en instellingen te ondersteunen bij het realiseren van innovaties in textielherverwerking en de toepassing van herwonnen materialen in duurzame en winstgevende toepassingen.

De onderzoeksfaciliteiten opgesteld als proeffabriek maken het mogelijk om de kloof te dichten tussen wetenschappelijk onderzoek (kleine schaal, wetenschap gedreven) en de praktijk door experimenteerfaciliteiten op (semi) industriële schaal. Voor de uitvoering van projecten zullen wij ondersteunen, adviseren en samenbrengen van ketens en bedrijven zodat er maximale kans is op commercialisering van de resultaten.

Uitvoeren

Uitvoeren van haalbaarheidsstudies, proefprojecten en langere onderzoekstrajecten naar het verder verbeteren van mogelijkheden van hergebruik van de textiele grondstoffen

Testen en implementeren

Testen en implementeren van nieuwe technologieën (Rapid Testing en Fast Prototyping)

Delen

Verworven kennis uit te dragen en te verbreden via symposia, lezingen en publicaties.

Stimuleren en faciliteren

Stimuleren en faciliteren van onderzoek en ontwikkeling voor hergebruik van textiele grondstoffen in een pre-commercieel stadium.

Platform

Een platform voor duurzame toepassingen met herwonnen (textiele) grondstoffen.

Initiëren

Initiëren van technologie- en productontwikkeling