AFGERONDE ONDERZOEKEN

Om textielrecycling te verbeteren is onderzoek en ontwikkeling noodzakelijk. Een aantal Texperium deelnemers zijn initiatiefnemers en direct betrokken bij onderzoeken die tot doel hebben textielrecycling te verbeteren. Enkele van deze projecten zijn:

Deze projecten zijn allemaal gestart voor de oprichting van Texperium en zijn dus geen “Texperium-projecten”.

In Identitex is een technologie ontwikkeld voor het automatisch sorteren van textiele materialen. De sorteertechniek is gebaseerd op NIR-identificatie van de grondstoffen. Deze identificatie gebeurt in een fractie van een seconde.
Na identificatie wordt het textiel product “vanzelf” in de juiste bak geblazen. Deze techniek is in de periode 1999-2001 ontwikkeld en op kleine schaal gedemonstreerd.

Jeans for Jeans was een demonstratieproject om te laten zien dat het mogelijk is om textiele vezels, die teruggewonnen zijn uit oude spijkerbroeken, weer toe te passen bij de productie van nieuwe spijkerbroeken.
Op 22 mei 2008 is het eerst product overhandigd aan mw J. Cramer, toenmalig minister van VROM.

Textiles for Textiles is een project dat uitgevoerd is in het kader van het Eco-innovation programma van de EU (2009-2012). Het kan worden gezien als een vervolg op het Identitex project. In Textiles for Textiles is door een aantal partners de Identitex-technologie geschikt gemaakt voor industriële toepassing. Deze techniek is hedendaags op grotere schaal beschikbaar.

LOPENDE ONDERZOEKEN

Hedendaags is Texperium betrokken bij diverse onderzoekstrajecten, waaronder het project Cloosing The Loop en Going Eco, Going Dutch, waarbij onderstaande vragen centraal staan;

Technische vraag
hoe kunnen we vanuit lokale vezels (hennep, wol en gerecyclede vezels) met lokale verwerkers en met input van modebedrijven een aantrekkelijk en hoogwaardig textiel maken. In welke kwaliteiten kan dat?; en wat is de feitelijke milieubelasting in cijfers?

Design vraag
In welke toepassingen (interieur, babykleding, haute couture, confectie) zijn de breisels en weefsels toepasbaar? En hoe kunnen we duurzaam ontwerpen? Welke Design4Recycling principes moeten we in acht nemen om het product na gebruik weer in de keten terug te kunnen brengen? Welke factoren kunnen het ontwerp- en realisatieproces verduurzamen?

Branding & Marketing vraag

Hoe kan lokaliteit, materiaalhergebruik en duurzaamheid aantrekkelijk gecommuniceerd (gebrand) worden in een modemerk ? En wat is de concurrentiepositie van deze pilotproducten?