In dit project werkt Texperium samen met kringloop bedrijven Het Goed en De Beurs en afvalverwerker Twente Milieu.

Verkoopbare/herdraagbare kleding, maar ook ander textiel, wordt verkocht.
De niet verkoopbare fracties worden gerecycled door Frankenhuis, de industriële textielrecyclaar. Op dit moment wordt in Twente ⅔ van alle textiel weggegooid bij het restafval, waarna het overgrote deel verbrand wordt.

Door awareness te creëren en de plekken uit te breiden waar afgedankt textiel ingeleverd kan worden, hopen we in 5 jaar tijd ⅓ extra in te zamelen van de ⅔ die nu bij het restafval verdwijnt. Door de stijging van het aantal kilo’s ingezameld textiel, worden grote milieubesparingen gerealiseerd (voorbeeld; 1 kilo katoen verbruikt tussen de 8000 en 14000 liter water). Wat voorheen afval heette, heet nu grondstof.

Afgezien van de milieubesparingen biedt het ook extra werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI). Voor elke extra 40 ton textiel wat ingezameld wordt, wordt er 1 fulltime baan gecreëerd. Niet alleen heeft Texperium een adviserende rol in het geheel, we ontwikkelen tevens nieuwe producten vanuit de textiel die niet verkocht kan worden. Een goed voorbeeld hiervan is de “GOOD” tas, welke voor € 9,99 verkocht wordt bij de Beurs en Het Goed.