Welkom bij Texperium

Door de opkomst van Fast Fashion en de exponentiële groei van textiel, is de textielbranche in de afgelopen decennia radicaal veranderd. Dit zorgt voor ongewenste sociale en milieu-effecten en vraagt om maatregelen.

Het open innovatiecentrum Texperium streeft ernaar om de milieu-impact van de textielbranche significant te verminderen. Als nationaal en internationaal opererende onderneming zijn we gespecialiseerd op het gebied van de mechanische textielrecycling en hoogwaardige herverwerking. Texperium kent de uitdagingen in de huidige textielbranche en vertaalt marktproblemen naar creatieve, circulaire, duurzame en innovatieve oplossingen door kennis en innovatie samen te brengen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van een circulaire textielketen, maar ook aan de kansen voor uw bedrijf of onderneming. Samen met u willen we ons inzetten voor de structurele verbeteringen in de branche. Durft u het aan?

Leer meer over texperium

Verenigen

Texperium gelooft erin dat we als textielbranche moeten verenigen en van elkaar kunnen leren. Daarom brengen wij als kennisinstelling verschillende organisatie vanuit de textielbranche samen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van een circulaire textielketen, maar biedt
ook nieuwe kansen voor individuele bedrijven en organisaties.

Delen

Deelnemers in de Stichting Texperium participeren in projecten en worden actief geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van hergebruik van textiel door middel van symposia, nieuwsbrieven en themabijeenkomsten.

Innoveren

Texperium is een open innovatiecentrum waar bedrijven, kennisinstellingen en de overheid meewerken aan het onderzoek in het kenniscentrum. Texperium kan hierbij beschikken over apparatuur voor gespecialiseerde proeven.

Ons doel is de integratie van gerecycled textiel
in allerlei soorten producten ‘business as usual’ te maken