Skip to content

Innovatietrajecten

initiatieven om

textiel recycling
te omarmen

Onze ambitie is om initiatieven voor textiel recycling te omarmen en mogelijk te maken door kennis, ervaring en ondersteuning te bieden. In 2009 zijn we van start gegaan als open kennis- en innovatiecentrum voor hoogwaardige textielrecycling. Directe aanleiding was de zichtbare groei van de textiele afvalstoom, de verwachting dat de hoeveel textielafval zijn blijven groeien en het gebrek aan kennis voor hoogwaardig hergebruik van textiel. Inmiddels zit onze kracht in het bundelen van functionaliteiten en kennis die samen meerwaarde creëren en zorgen voor optimaal hergebruik en recycling van textiel.

Wat is een innovatietraject?

Uitvoeren van langdurig en experimenteel onderzoek naar het verder verbeteren van mogelijkheden voor hergebruik van textiele grondstoffen. Testen en implementeren van nieuwe technologieën. Het initiëren van technologie- en productontwikkeling. Kennisintensief, experimenteel en onderzoek gedreven. Voor de lange termijn.

De ontwikkeling van prototypes, demonstraties en testen staan centraal. De innovatietrajecten hebben als uitkomst een nieuwe of verbeterd product of proces en zijn representatief voor het functioneren onder reële omstandigheden. Het hoofddoel van een traject als dit is om kennis te valoriseren en verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten en processen die dan al wel of niet bestaan.

Een innovatietraject draait voor ons om het creëren en innoveren van hoogwaardige nieuwe producten, technologie of processen voor
de textielbranche die substantieel bijdragen aan de circulaire economie en transitie naar een koolstofarme economie.

Voor meer vragen kunt u een e-mail sturen naar info@texperium.eu onder vermelding van Innovatietraject.

nl_NLDutch