Skip to content

Haalbaarheidstajecten

initiatieven om

textiel recycling
te omarmen

Onze ambitie is om initiatieven voor textiel recycling te omarmen en mogelijk te maken door kennis, ervaring en ondersteuning te bieden. In 2009 zijn we van start gegaan als open kennis- en innovatiecentrum voor hoogwaardige textielrecycling. Directe aanleiding was de zichtbare groei van de textiele afvalstoom, de verwachting dat de hoeveel textielafval zijn blijven groeien en het gebrek aan kennis voor hoogwaardig hergebruik van textiel. Inmiddels zit onze kracht in het bundelen van functionaliteiten en kennis die samen meerwaarde creëren en zorgen voor optimaal hergebruik en recycling van textiel.

Wat is een haalbaarheidstraject?

Een haalbaarheidstraject is een traject dat bestaat uit een haalbaarheidsstudie, of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling.

Experimentele ontwikkeling is het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetensschappelijke, technologische en andere relevante kennis en vaardigheden op het gebied van textiel verwerking. Ontwikkeling gericht op het verder door ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, processen en technologieën. Dit kan voor Texperium ook bestaan uit activiteiten die gericht zijn op de concept ontwikkeling van nieuwe producten waarbij rekening gehouden wordt met design voor recycling en end of life use.

Onze haalbaarheidstrajecten hebben meestal een looptijd van 1 tot 2 jaar en zijn gericht op het uitvoeren van taken die bijdragen aan hoogwaardige hergebruik van textiel en het ontdekken en/of verbeteren van nieuwe en bestaande trajecten. Deze trajecten zijn ontwikkeling intensief. Een haalbaarheidsstudie bevat NIET het produceren van producten of prototypes. Dit vind plaats binnen de innovatietrajecten.

Kortom: Ontwikkeling en onderzoek gericht, uitvoerbaar op kort termijn, meer inzicht in hoogwaardige herverwerking.

Voor meer vragen kunt u een e-mail sturen naar info@texperium.eu onder vermelding van haalbaarheidstraject.

nl_NLDutch