[:nl]100k duurzame handdoeken naar de Nederlandse Defensie[:en]100k sustainable towels to the Dutch Department of Defence[:]

[:nl]

Clarysse levert 100.000 duurzame handdoeken en washandjes aan de Nederlandse Defensie

Nederlandse Defensie, KPU bedrijf
In januari 2014 is door Defensie, onder begeleiding van de categoriemanager bedrijfskleding Rijk, een uniek project van start gegaan. Het project heeft als MVO-doelstelling het leveren van een significante bijdrage aan het verminderen van de grote afvalberg textiel. In het project Verwerking post consumer textiel in nieuwe producten door middel van recycling is een belangrijke mijlpaal bereikt. Op 15 juni 2016 zal de ondertekening plaatsvinden op de militaire basis van Defensie te Soesterberg.

Het traject
Defensie heeft voorafgaand aan deze tender marktconsultaties en leveranciers dagen gehouden.
Gaande dit traject zijn de verwachtingen van Defensie richting de markt vertaald. Voorafgaand aan deze ontwikkeling, is een consortium gevormd tussen diverse Nederlands/Belgische partijen, om tot deze innovatieve ontwikkeling te komen.

De ontwikkeling
Na drie jaren van ontwikkeling hebben de Belgische partijen AVS Spinning NV, Clarysse en de Nederlandse partijen Van Scherpenzeel en Texperium, gezamenlijk een handdoek ontwikkeld met een post consumer (gebruikt textiel) gerecyclede content van 40% bestaande uit gerecyclede katoen. Voor de berekening van de milieu besparingen is gebruik gemaakt van de LCA Tool van de Modint. Om een korte indruk te geven van de milieu besparingen; 1 kilo handdoek bespaart 5559 liter water (79%), 1,64 kg CO² (46%) en 0,56 MJ aan energie (1,09%).

Clarysse
Clarysse is marktleider en meest duurzame handdoeken producent in Europa, gevestigd in België. Het bedrijf is niet alleen een pionier en de grootste converter van Fairtrade katoen in huishoudtextiel in Europa, maar is ook C2C gecertificeerd en wereldtop op vlak van CSR compliance en MVO. Verder gebruikt Clarysse alleen energie uit renewable sources en wordt het water dat gebruikt wordt 100% gezuiverd. Clarysse produceert/verkoopt per dag tussen de 90.000 en 100.000 handdoeken. Met een omzet van meer dan 40 miljoen euro is Jules Clarysse Europees leider in de verkoop en productie van bad- en keukenlinnen. Daarnaast worden ook verwante producten aangeboden.

Texperium
Open Innovatiecentrum Texperium is onderdeel van dit consortium. Texperium innoveert op het gebied van hoogwaardige post consumer textielrecycling, gevestigd te Haaksbergen Nederland. Texperium beschikt over een uitgebreid technicum, waar innovaties op het gebied van hoogwaardige textielrecycling plaatsvinden. Verder heeft Texperium een adviserende rol op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid wordt breed gedragen door Texperium, zo worden er op dit moment o.a. 2100 zonnepanelen op het pand in Haaksbergen geplaatst, om nog duurzamer te kunnen ontwikkelen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met

Texperium
Paula Konter
paula.konter@texperium.nl
06-20713258

Clarysse
Laurens Oversier
laurens.oversier@julesclarysse.com
00-32477882922[:en]

Clarysse supplies 100.000 sustainable towels to the Dutch department of Defence

Department of Defence
A unique project has started on January 2014 by the Department of Defence, supervised by the category manager workgear. The project has the CSR-goal to supply a significant contribution to the reduction of textile waste. The project processes post-consumer textile into new products and therefor has reached an important milestone.
The signing of this pilot tender will happen on the military base Soesterberg on the 15th of June 2016.

The process
The department of Defence has held market consultations and supplier days prior to the realisation of the project.
During the project the department has translated its expectations to the current market. Prior to this development, a consortium has been formed by various Dutch and Belgium parties, to come to this innovative development.

The development
After 3 years of development, the Belgium companies AVS Spinning NV, Clarysse and the Dutch companies Van Scherpenzeel and Texperium have developed a towel using post-consumer, recycled, content. The towel contains 40% recycled cotton.
To calculate the environmental savings the LCA tool from Modint has been used. To give a quick impression; 1 kg of towel saves 5559 litres of water (79%), 1,64 kg CO2 (46%) and 0,56 MJ of energy (1,09%).

Clarysse
Clarysse is the leader and most durable towel producer in Europe, they are located in Belgium. Not only is the company a pioneer and the biggest convertor of Fairtrade cotton of home textiles, it is also C2C certified and among the worlds best regarding CSR compliance. Clarysse only uses energy won from renewable sources and the used water is 100% purified. Clarysse produces and sells around 90.000 to 100.000 towels on a daily basis.
With a turn over of more then 40 million euros, Clarysse is European leader in production and sale of bath- and kitchen products.

Texperium
Open Innovation Center Texperium is part of this consortium.

Texperium innovates in high-value, post-consumer, textile recycling, located in Haaksbergen, The Netherlands.

Innovations regarding high end textile recycling are done at Texperiums extensive technicum. Texperium also has an advising role regarding durability. Durability is an important subject at Texperium, right at this moment 2100 solar panels are being placed on the roof of the building in Haaksbergen. This way we will be able to develop even more environmentally friendly.

For further information you may contact

Texperium
Paula Konter
paula.konter@texperium.nl
06-20713258

Clarysse
Laurens Oversier
laurens.oversier@julesclarysse.com
00-32477882922[:]

[:nl]Texperium gaat over op zonne energie[:]

[:nl]Pure Energie plaatst 2.100 zonnepanelen bij Texperium. Texperium vergroend haar energieverbruik met de plaatsing van 2.100 zonnepanelen op het bedrijfsdak in Haaksbergen. Hiermee is dit een van de grootste Solarprojecten in Twente. Pure Energie voert het project uit in opdracht van BVH-Vastgoed. De groene stroom die de zonnepanelen opwekken wordt rechtstreeks geleverd aan Texperium en Frankenhuis.

Duurzaamheid staat centraal
Bij Texperium, een open innovatiecentrum voor hoogwaardige herverwerking van textiel is de aanleg van de 2.100 zonnepanelen deze week van start gegaan. Op het bedrijfsdak in Haaksbergen wordt jaarlijks 474.000 kWh groene stroom opgewekt, dit staat gelijk aan een besparing van 221.832 kilo CO². “Hiermee creëren we een optimale benutting van de zon, en dit past uitstekend in onze bedrijfsvoering waarin duurzaamheid absoluut centraal staat”, aldus Peter Bos, voorzitter Stichting Texperium.

Pure Energie, groenste energie van Nederland
“Het grote solardak is ambitieus en een geweldig voorbeeld voor andere Twentse bedrijven”, aldus duurzaam ondernemer Alfons Wispels van Pure Energie. “We zijn trots als groenste energiebedrijf om samen met Texperium bij te dragen aan een beter milieu. Immers door het gebruik van duurzame bronnen als zon en wind, wordt de CO² footprint van bedrijven steeds kleiner. Een mooie stap in de groene richting!”

About Texperium
De Stichting Texperium is opgericht om de verwerking van textiele afvallen tot producten met toegevoegde waarde te bevorderen. Texperium wil een flinke impuls geven aan de ontwikkeling van technologie voor recycling en productontwikkeling met herwonnen vezels. Dit moet leiden tot de productie van nieuwe, hoogwaardige producten. Hiervoor brengt Texperium sorteerders, herverwerkers en (textiel)producenten samen.

Pure Energie levert 100% groene stroom aan huishoudens en bedrijven uit eigen wind- en zonprojecten van Nederlandse bodem. Een puur Hollands, duurzaam en uniek concept dat niet onopgemerkt is gebleven: de Consumentenbond, Greenpeace en Natuur & Milieu hebben Pure Energie als enige al drie keer op rij uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland. Pure Energie, energie waar je blij van wordt.

Aanvullende contactgegevens Texperium
Peter Bos
Voorzitter Stichting Texperium
06-53386586

Aanvullende contactgegevens Pure Energie
Mandy Wolthuis
Marketing & Communicatie
053-4341200, 06 34716123[:]

[:nl]5 Jaren Texperium[:]

[:nl]Inmiddels vijf jaar geleden is Open Innovatiecentrum Texperium opgericht om textielrecycling en materiaal hergebruik in Nederland naar een hoger niveau te tillen. Tot deze tijd werden textiele vezels met name laagwaardig weggezet, dit wil zeggen in bijvoorbeeld de hemels/hoedenplanken en andere isolatie delen van een auto, tot aan isolatie voor wasmachines en dergelijke.

In deze periode hebben wij samen met diverse industriële partners en relaties een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de textiel in Nederland.

Ontwikkelingen
Wij hebben in samenwerking met onze partners al diverse garens ontwikkeld met een hoog content gerecyclede post-consumer textiel, welke nu al industrieel geïmplementeerd worden.
Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking met een Belgische handdoeken fabrikant en een Belgische spinnerij. Door samen de handen ineen te slaan, hebben we naar alle waarschijnlijkheid de meest duurzame handdoek ter wereld ontwikkeld. Deze handdoek bestaat uit ±45% postconsumer katoen.
De kracht van deze ontwikkelingen ligt in de grondstofprijs van gerecycled katoen; hierdoor is het mogelijk tegen een aantrekkelijke en concurrerende prijs deze handdoek in de markt te zetten.
Één kilo katoen verbruikt 7.000 tot 10.000 liter water, dus de milieubesparingen zijn groots.

Samenwerkingen
Omdat wij deze ontwikkelingen en innovaties niet alleen kunnen realiseren werken wij nauw samen met diverse textiel machine producenten/spinnerijen/weverijen en ontwikkelaars in binnen maar vooral in het buitenland.

Onderwijs
Tevens speelt de aansluiting met het technische textiel onderwijs een belangrijke rol binnen onze organisatie zo werken wij samen met Saxion Enschede, ROC de Mare Enschede, Artez, Fach Hoch Schule NiederRhein in Mönchen Gladbach even als met diverse andere kennis instituten in België, Frankrijk en Duitsland. Texperium is dan ook een erkend leerbedrijf.

Vragen vanuit het bedrijfsleven
Wij merken dat er veel aandacht is voor textielrecycling en de transitie naar een circulaire economie.
Ook binnen het bedrijfsleven is hier veel aandacht voor.
De vragen vanuit het bedrijfsleven zijn erg divers; van het ontwikkelen van garens/doek voor diverse toepassingen, zoals o.a bedrijfskleding, tot het recyclen van glasvezel en het hergebruiken van eigen vezels/textiele grondstoffen.

De vraag is niet alleen toegenomen in Nederland, organisaties wereldwijd vragen onze expertise hierin. Wij zijn betrokken in projecten om fabrieken op te zetten en dit hele project te begeleiden, om lokaal textiel te recyclen, waarbij niet alleen de milieu doelstelling een belangrijk onderdeel is, maar ook het creëren van extra lokale werkgelegenheid onder goede werkomstandigheden.

Technicum
Om deze ontwikkelingen te kunnen versnellen hebben wij het Texperium Technicum heringericht waarbij de mechanische textielrecycling van post-consumer textiel centraal staat.
In ons technicum van ca. 750 m2 beschikken wij over diverse vezel openingstechnieken voor post-consumer textiel.
Daarnaast beschikt Texperium over een Trutzschler CL-C4 ,een vezel voorbereidingsmachine, en een 2-tal kaarden om de materialen te testen voor het spinnen van garens met een hoog content gerecyclede vezels.
Voor de verwerking van non-wovens en laminaten beschikken wij over een multifunctionele kalander eventueel in combinatie met keramisch infrarood.
Om de herwonnen vezels weer tot een kwaliteitsgaren te spinnen beschikken sinds kort ook over een speciale Schlafhorst spinmachine met 24 spinboxen, voor de verwerking van gerecyclede vezels tot garens.
Tevens kunnen wij de ontwikkelde garens in-house verwerken in test breisels en weefsels.

Wij werken op “niet industriële schaal”, dat wil zeggen dat wij binnen Texperium ontwikkelen en innoveren, zodat daarna deze ontwikkelingen over kunnen worden genomen en op industriële schaal binnen het bedrijfsleven kan worden geïmplementeerd.[:]

[:nl]ROC studenten ontwerpen tas van gerecycled textiel[:]

[:nl]De Twentse Textielcirkel heeft studenten ‘Mode en textiel’ van ROC van Twente de opdracht gegeven een tas te ontwerpen van gerecycled textiel. Zeven groepen hebben hun ontwerp gepresenteerd bij Texperium in Haaksbergen. De jury bestond onder andere uit ontwerper Bas Kosters.

De opdracht was om een big shopper te ontwerpen van gerecycled textiel. Voor de uitvoering van de tas ontvingen de studenten een viltachtige stof in vier verschillende kleuren, die gemakkelijk is te verwerken en niet rafelt. Het vilt bestaat voor 85% uit textiel, ingezameld door de Twentse Textielcirkel en afkomstig uit de textielcontainers in Twente. Het winnende ontwerp van Kitty Berger en Tuan Nguyen blonk uit in functionaliteit, design en de achterliggende gedachte: het materiaal komt goed tot zijn recht, de tas is makkelijk in gebruik en de tas spreekt een brede doelgroep aan. De tas wordt direct in productie genomen en ligt voor het eind van het jaar in de kringloopwinkels van Het Goed en De Beurs in heel Twente. Hiermee spelen de kringloopwinkels in op het verbod op het gratis verstrekken van plastic tasjes per 1 januari 2016.

Unieke samenwerking
De Twentse Textielcirkel is een samenwerking tussen Twente Milieu, VAR|Frankenhuis, Texperium en de kringloopwinkels van Het Goed en De Beurs. Doel van de Twentse Textielcirkel is om de hoeveelheid textiel in het restafval te verminderen. Textiel hoort niet in de grijze container, maar in textielcontainers in de regio. Hiertoe behoort ook woningtextiel en kapotte kleding.[:]

[:nl]Samenwerking Texperium en de firma Trützschler[:]

[:nl]Het Duitse bedrijf Trützschler houdt zich bezig met machines ontwikkelen voor elke stap in de productieketen van de non-wovens, man-made fibres en het spinproces. Hierbij wordt met de klant persoonlijk gekeken naar welke oplossing geschikt is voor elke productielijn. Het bedrijf kijkt ook sterk naar de toekomst van deze machines. Ze worden nu zo ontwikkeld dat het energieverbruik afvalpercentage zo laag mogelijk wordt gehouden. Wat voor de klant een voordeel is maar ook voor het milieu.

Texperium heeft zich de missie gesteld een eigen sample lijn te maken voor garens. Dit heeft het grote voordeel dat de testen met materialen binnen het bedrijf kunnen gebeuren wat voor Texperium en de klant een groot voordeel kan zijn. Dit geeft de mogelijkheid direct met een type stof of garen te testen en hieruit conclusies te trekken of bepaalde toepassingen wel of niet tot de mogelijkheid behoord.

Trützschler heeft geholpen met het verwezenlijken van deze missie door het schenken van een vezel opening machinelijn, hiervoor willen we de heer Franke van de firma Trützschler in het bijzonder danken. Dit geeft de mogelijkheid de vezel optimaal te openen en te reinigen en hierdoor een vezel te produceren van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Verder zal deze machinelijn ook gebruikt worden door textielstudenten in Nederland om meer praktische kennis op te doen tijdens hun opleiding.
In de bijlage vindt u een artikel in de sales info van Trützschler over onze goede samenwerking.
http://www.truetzschler.de/[:]

[:nl]Industriële vezelhennep[:]

[:nl]Texperium zoekt altijd nieuwe uitdagingen en dit keer niet in het recyclen van oud textiel maar in het beginnen van een opnieuw ontdekte natuurlijke vezel, namelijk vezelhennep. Deze uitdaging wordt aangegaan met een aantal andere bedrijven waaronder Stexfibres en Pantanova.

Nu ben ook ik, Laura Gervedink Nijhuis, hierbij betrokken. Als derdejaars student Technische Commerciële Textielkunde leer ik op school natuurlijk veel over de textiele processen en verwerkingen. Dit is dan helaas wel alleen theoretisch. Daardoor probeer ik bij mijn stage zo veel mogelijk ook praktische kennis te verkrijgen.

Mijn interesse in de textielindustrie ligt bij het verwerken van natuurlijke grondstoffen en duurzaamheid. Dit omdat ik vind dat duurzaamheid de toekomst heeft. Elke industrie heeft te maken met afval, opgebruikte grondstoffen en overschotten in productie. Vroeger dacht niemand hierbij na, want dat zijn zorgen voor de toekomst.

Dit kunnen we alleen niet altijd blijven denken en dus vind ik dat het moment daar is om een keer de cycli te doorbreken. Hierdoor ben ik terecht gekomen bij Texperium en bij het vezelhennep project. Vezelhennep lijkt voor als nog een goede vervanger te kunnen worden voor katoen. Het heeft eigenschappen die veel voordeel heeft als wordt gekeken naar de milieubelasting.
.
Katoen heeft bijvoorbeeld veel pesticiden nodig om te kunnen overleven op het land, de vezels worden aangetast door verschillende insecten dus zijn de pesticiden een noodzaak. Bij de hennepvezel ligt dit anders. De planten groeien namelijk zo dicht naast elkaar dat het onkruid geen kans krijgt om te groeien. Het dicht op elkaar groeien van hennep heeft ook nog het voordeel dat op een kleinere oppervlakte meer geteeld kan worden. Dit is voordelig voor de boer omdat hij op een kleiner stuk land meer kan verbouwen dan voorheen.

Ook in het opzicht van waterbesparing zit je met de hennepvezel goed. Doordat het katoenverwerkingsproces zoveel water nodig heeft, zijn er gebieden in de wereld waar water tekorten zijn ontstaan. De oplossing zou de hennepvezel kunnen zijn. Deze verbruikt een stuk minder water bij het verwerkingsproces tot garens. Verder is hennep ook sterker en beter vocht opnemend in vergelijking met katoen.

Nu is natuurlijk de vraag wat wij als Texperium met deze vezel gaan doen. Wij zijn van plan om van deze hennepvezel een geschikt garen te maken voor de textielmarkt. Hierbij stellen wij onszelf eisen, want het product moet klaar zijn voor de markt. Wij vinden dat ons garen een bepaalde mate van fijnheid, zachtheid, sterkte en egaliteit moet bevatten. Door testen uit te voeren op een eigen productielijn zullen wij tot een kwaliteit vezel en garen komen. Momenteel zijn wij druk met de testfase en testen wij door onze productielijn verschillende behandelde vezels. Hierdoor hopen wij uit te vinden wat de optimale behandeling is voor de hennepvezel.

http://stexfibers.com/
http://pantanova.nl/[:]