Skip to content

Over texperium

Texperium

Door de opkomst van Fast Fashion en de exponentiele groei van de hoeveelheid gebruikte textiel, is de textielbranche de afgelopen decennia radicaal veranderd. Dit zorgt voor ongewenste sociale- en milieueffecten en dat vraag in onze ogen om maatregelen.

 

Het open innovatiecentrum Texperium streeft ernaar om de milieu impact van de textielbranche significant te verminderen. wij hebben de ambitie om gezamenlijk met de industrie, overheden, bedrijven en consumenten ervoor te zorgen
dat textiel recycling en high-end re processing binnen een afzienbaar aantal jaren als normaal wordt gezien en de transitie naar de circulaire economie plaats vindt. Als nationaal en internationaal opererende onderneming
zijn we gespecialiseerd op het gebied van de mechanische textielrecycling en hoogwaardige herverwerking.

Texperium kent de uitdagingen in de huidige textielbranche en vertaalt marktproblemen naar creatieve, circulaire, duurzame en innovatieve oplossingen door kennis en innovatie samen te brengen. Dit draagt bij een de ontwikkeling
van een circulaire textielketen, maar ook aan de kansen voor u! Wij ondersteunen, adviseren en brengen samen, zodat er maximaal kans is op commercialisering van de resultaten. Samen met u wille we ons inzetten voor
de structurele verbetering in de branche.

Meer weten over de diensten die wij aanbieden?

Bezoek onze webshop of pagina over consultancy dan eens!

Lokale productie

Texperium is gevestigd in Haaksbergen, Twente. Twente is van oudsher een textielregio die door de vroegere textielnijverheid is groot geworden. De inrichting van dorpen en steden is bepaald door verdwenen fabrieken en door de industriële monumenten die behouden zijn gebleven. Niets is zo bepalend geweest voor het beeld van Twente als de textielindustrie en daar is Texperium trots op. Hedendaagse is van onze textielregio veel verdwenen. een grote reden hiervoor is
de concurrentie vanuit de zogenoemde lage loonlanen, wat ervoor heeft gezorgd dat het grote deel van onze textiel producten
niet meer lokaal wordt geproduceerd.

Het lijkt Texperium prachtig om weer zoveel mogelijk lokaal te produceren en de Nederlandse textielproducenten die er nog zijn beschermen wij graag en bundelen we krachten mee. Wij geloven erin wanneer lokale ondernemers elkaar steunen op gebied van kennis, vakmanschap en innovatie dat we gezamenlijk vele mooie lokale en transparante producten kunnen maken.

Mechanische recycling

Texperium is gespecialiseerd in de industriële en mechanische recycle techniek. Texperium ontwikkeld en verbeterd haar productieprocessen en werkt in verschillende onderzoeken aan de ontwikkeling van hoogwaardige garens. Regelmatig contact met textielmachine productiebedrijven en onderwijs zorgen ervoor dat zowel de machines als de proceskwaliteit actueel zijn. 

nl_NLDutch