[:nl]

Clarysse levert 100.000 duurzame handdoeken en washandjes aan de Nederlandse Defensie

Nederlandse Defensie, KPU bedrijf
In januari 2014 is door Defensie, onder begeleiding van de categoriemanager bedrijfskleding Rijk, een uniek project van start gegaan. Het project heeft als MVO-doelstelling het leveren van een significante bijdrage aan het verminderen van de grote afvalberg textiel. In het project Verwerking post consumer textiel in nieuwe producten door middel van recycling is een belangrijke mijlpaal bereikt. Op 15 juni 2016 zal de ondertekening plaatsvinden op de militaire basis van Defensie te Soesterberg.

Het traject
Defensie heeft voorafgaand aan deze tender marktconsultaties en leveranciers dagen gehouden.
Gaande dit traject zijn de verwachtingen van Defensie richting de markt vertaald. Voorafgaand aan deze ontwikkeling, is een consortium gevormd tussen diverse Nederlands/Belgische partijen, om tot deze innovatieve ontwikkeling te komen.

De ontwikkeling
Na drie jaren van ontwikkeling hebben de Belgische partijen AVS Spinning NV, Clarysse en de Nederlandse partijen Van Scherpenzeel en Texperium, gezamenlijk een handdoek ontwikkeld met een post consumer (gebruikt textiel) gerecyclede content van 40% bestaande uit gerecyclede katoen. Voor de berekening van de milieu besparingen is gebruik gemaakt van de LCA Tool van de Modint. Om een korte indruk te geven van de milieu besparingen; 1 kilo handdoek bespaart 5559 liter water (79%), 1,64 kg CO² (46%) en 0,56 MJ aan energie (1,09%).

Clarysse
Clarysse is marktleider en meest duurzame handdoeken producent in Europa, gevestigd in België. Het bedrijf is niet alleen een pionier en de grootste converter van Fairtrade katoen in huishoudtextiel in Europa, maar is ook C2C gecertificeerd en wereldtop op vlak van CSR compliance en MVO. Verder gebruikt Clarysse alleen energie uit renewable sources en wordt het water dat gebruikt wordt 100% gezuiverd. Clarysse produceert/verkoopt per dag tussen de 90.000 en 100.000 handdoeken. Met een omzet van meer dan 40 miljoen euro is Jules Clarysse Europees leider in de verkoop en productie van bad- en keukenlinnen. Daarnaast worden ook verwante producten aangeboden.

Texperium
Open Innovatiecentrum Texperium is onderdeel van dit consortium. Texperium innoveert op het gebied van hoogwaardige post consumer textielrecycling, gevestigd te Haaksbergen Nederland. Texperium beschikt over een uitgebreid technicum, waar innovaties op het gebied van hoogwaardige textielrecycling plaatsvinden. Verder heeft Texperium een adviserende rol op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid wordt breed gedragen door Texperium, zo worden er op dit moment o.a. 2100 zonnepanelen op het pand in Haaksbergen geplaatst, om nog duurzamer te kunnen ontwikkelen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met

Texperium
Paula Konter
paula.konter@texperium.nl
06-20713258

Clarysse
Laurens Oversier
laurens.oversier@julesclarysse.com
00-32477882922[:en]

Clarysse supplies 100.000 sustainable towels to the Dutch department of Defence

Department of Defence
A unique project has started on January 2014 by the Department of Defence, supervised by the category manager workgear. The project has the CSR-goal to supply a significant contribution to the reduction of textile waste. The project processes post-consumer textile into new products and therefor has reached an important milestone.
The signing of this pilot tender will happen on the military base Soesterberg on the 15th of June 2016.

The process
The department of Defence has held market consultations and supplier days prior to the realisation of the project.
During the project the department has translated its expectations to the current market. Prior to this development, a consortium has been formed by various Dutch and Belgium parties, to come to this innovative development.

The development
After 3 years of development, the Belgium companies AVS Spinning NV, Clarysse and the Dutch companies Van Scherpenzeel and Texperium have developed a towel using post-consumer, recycled, content. The towel contains 40% recycled cotton.
To calculate the environmental savings the LCA tool from Modint has been used. To give a quick impression; 1 kg of towel saves 5559 litres of water (79%), 1,64 kg CO2 (46%) and 0,56 MJ of energy (1,09%).

Clarysse
Clarysse is the leader and most durable towel producer in Europe, they are located in Belgium. Not only is the company a pioneer and the biggest convertor of Fairtrade cotton of home textiles, it is also C2C certified and among the worlds best regarding CSR compliance. Clarysse only uses energy won from renewable sources and the used water is 100% purified. Clarysse produces and sells around 90.000 to 100.000 towels on a daily basis.
With a turn over of more then 40 million euros, Clarysse is European leader in production and sale of bath- and kitchen products.

Texperium
Open Innovation Center Texperium is part of this consortium.

Texperium innovates in high-value, post-consumer, textile recycling, located in Haaksbergen, The Netherlands.

Innovations regarding high end textile recycling are done at Texperiums extensive technicum. Texperium also has an advising role regarding durability. Durability is an important subject at Texperium, right at this moment 2100 solar panels are being placed on the roof of the building in Haaksbergen. This way we will be able to develop even more environmentally friendly.

For further information you may contact

Texperium
Paula Konter
paula.konter@texperium.nl
06-20713258

Clarysse
Laurens Oversier
laurens.oversier@julesclarysse.com
00-32477882922[:]

Recommended Posts