Texperium is het innovatiecentrum voor hoogwaardige textielrecycling in Nederland met uitstraling naar heel Europa.
De ambitie van Texperium is om gezamenlijk met de industrie en Overheden ervoor te zorgen dat textielrecycling binnen een afzienbaar aantal jaren business as usual wordt, en de transitie te maken naar een circulaire economie.
Hiervoor beschikt Texperium over state of the art onderzoeksfaciliteiten om bedrijven en instellingen te ondersteunen bij het realiseren van innovaties in textielherverwerking en de toepassing van herwonnen materialen in duurzame en winstgevende toepassingen.
De onderzoeksfaciliteiten maken het mogelijk om de kloof te dichten tussen wetenschappelijk onderzoek (kleine schaal, wetenschap gedreven) en de praktijk door experimenteerfaciliteiten op (semi) industriële schaal. Voor de uitvoering van projecten zullen ketens van bedrijven worden gevormd zodat er maximale kans is op commercialisering van de resultaten.

OPZET

Texperium is opgezet als open innovatiecentrum om ontdoeners van textiele producten te verbinden met potentiële gebruikers van herwonnen vezels.

De hoogwaardige recycling van textiele materialen is complex en vergt veel expertise op het gebied van materiaalkunde, procestechnologie, chemie, productontwikkeling en logistiek. Bijna niemand heeft alle kennis in huis. Dit is een belangrijke reden waarom Texperium de bindende factor in hoogwaardige textielrecycling wil zijn.

Door gebruik te maken van de kennis, van de deelnemers in Texperium, kan in een beperkte tijd een toepassing worden gevonden of ontwikkeld voor herwonnen vezels.
De opzet is zo gekozen dat met minimale kosten een optimaal resultaat wordt behaald.
Een optimaal resultaat betekent voor Texperium een product dat met een geringe milieu-impact tegen een aantrekkelijke prijs in de markt gezet kan worden. Alle deelnemers binnen de keten moeten hier voordeel bij hebben. Tevens dient er kwalitatief geen onderscheid te zijn ten aanzien van het gebruik van nieuwe materialen.

HISTORIE

Texperium is opgezet door Peter Bos, Gerard Reimert en Anton Luiken, zij vormden jarenlang samen het bestuur van Texperium. De bestuursleden zijn al vele jaren betrokken geweest bij innovaties in textielrecycling. Peter Bos en Gerard Reimert vanuit de activiteiten van Frankenhuis en Anton Luiken als onderzoeker bij TNO en vanuit zijn werkzaamheden bij Alcon Advies. Zij hebben aan de basis gestaan van projecten als Identitex, Jeans 4 Jeans en Texiles 4 Textiles. Door hun activiteiten hebben de initiatiefnemers van Texperium een groot netwerk in de textiel verwerkende industrie en de Europese textiel onderzoeksinfrastructuur opgebouwd.

ONS TEAM

Uitvoeren

Uitvoeren van haalbaarheidsstudies, proefprojecten en langere onderzoekstrajecten naar het verder verbeteren van mogelijkheden van hergebruik van de textiele grondstoffen

Testen en implementeren

Testen en implementeren van nieuwe technologieën (Rapid Testing en Fast Prototyping)

Delen

Verworven kennis uit te dragen en te verbreden via symposia, lezingen en publicaties.

Stimuleren en faciliteren

Stimuleren en faciliteren van onderzoek en ontwikkeling voor hergebruik van textiele grondstoffen in een pre-commercieel stadium.

Platform

Een platform voor duurzame toepassingen met herwonnen (textiele) grondstoffen.

Initiëren

Initiëren van technologie- en productontwikkeling